Morandówka Restauracja i Pokoje
Stanisława Staszica 25
22-400 Zamość
Tel: 84 530 99 00
www.morandowka.pl